Markkinoinnin aikajana

Liikeidea

Mitä ovat yrityksen tuotteet ja palvelut?

 

Yrityksen perustaminen

Valitaan sopiva yhtiömuoto

 

Asiakkaiden kohderyhmä

Kuka tarvitsee yrityksen palveluita?

 

kilpailutilanne

Yrityksen vahvuudet ja heikkoudet markkinassa

 

Arvolupaus

Lupaus arvosta, jonka yritys tuottaa sen palveluilla tai tuotteilla asiakkaille.

 

Graafinen suunnittelu

Yritykselle suunnitellaan logo sekä muut ulkoasut

 

Verkkosivut

Verkkosivuilla kerrotaan ja näytetään mistä yrityksen toiminnassa on kyse.

 

Tavoite

Asetetaan tavoitteet pitkälle- sekä lyhyelle aikajänteelle

 

Keinot

Laaditaan suunnitelmat ja
keinot tavoitteiden saavuttamiseksi

 

Sisällöntuotto

Viestintä säädetään tavoitteen mukaiseksi

 

Mainonta

Mainonta suunnitellaan kohti asetettuja tavoitteita

 

Tulokset & Mittaus

Analysoidaan ja kehitetään toimintaan jatkuvasti

 

1. Liikeidea

 

Liiketoimintasuunnitelma tulisi aina tehdä ennen yrityksen perustamista. Mikäli haet yritystoiminalle esimerkiksi starttirahaa, tulee yrityksellä olla huolellisesti koottu liiketoimintasuunnitelma.

Liiketoimintasuunnitelmassa kartoitetaan mm. toimiala, liikeidea, osaamiset, menestystekijät, riskit, tuotteet, palvelut, kulut, katteet, tulevaisuuden näkymät, asiakashankinnat ja mikä tekee yrityksestä kilpailukykyisen.

Autamme teitä mielellämme suunnittelemaan liiketoiminnastasi kannattavan.

Liiketoimintasuunnitelma vastaa kysymykseen, mitä tehdään?

 

2. Yrityksen perustaminen

 

Olennaista yrityksen perustamista on valita oikea yhtiömuoto. Tyypilisemmät vaihtoehdot ovat: osakeyhtiö, toiminimi ja kevytyrittäjyys. Meillä on kokemusta useista eri yhtiömuodoista, sekä niiden hyödyistä ja haasteista. Autamme teitä valitsemaan sinulle sopivan yhtiömuodon. Meillä on myös yhteistyökumppanina luotettava tilitoimisto, josta voi olla myös apua.

 

3. Asiakkaiden kohderyhmät

 

Tärkeintä on tietää mitä myydään, kenelle myydään ja miksi asiakkaan tulisi valita kyseinen palvelu? Ovatko palvelut suunnattuja yrityksille (B2B) vai kuluttajille (B2C). Miten asiakkaat voisi tavoittaa? Suunnitelma ja tilannekartoitus on syytä tehdä muutaman vuoden välein.

 

4. Markkina- ja kilpailutilanne

 

Mikä on yrityksen mahdollisuus pärjätä markkinassa? Mikä on yrityksen kilpailukyky ja mitkä ovat kilpailuetuja? Tarjoamme puolen päivän työpajan, jossa kevyillä ja hauskoilla harjoituksilla parannetaan sekä teroitetaan yrityksen kilpailukykyä markkinassa.

Määritetään vastaus kysymykseen, miten tehdään?

 

5. Arvolupaus

 

Lupaus arvosta, jonka yritys tuottaa sen palveluilla tai tuotteilla asiakkaille. Arvolupaus on avainasemassa, kun yrityksen toiminnasta halutaan mieleenpainuva brändi niin kilpailijoiden kentässä kuin asiakkaiden mielessä. Hyvä arvolupaus vastaa selkeästi kysymykseen, miksi asiakkaan tulee ostaa juuri kyseiseltä yritykseltä. Tarjoamme puolen päivän työpajan, jossa määritetään toiminnan perusteella yrityksen arvolupaus, jota voidaan jakaa viestinnässä niin yrityksen sisä- kuin ulkopuolelle.

Määritetään vastaus kysymykseen, miksi tehdään?

 

6. Graafinen ilme

 

Kun yrityksen kivijalka on muurattu ja tiedetään mitä tehdään, miksi tehdään ja miten tehdään, voidaan aloittaa tätä tukeva graafinen suunnittelu. Yritykselle luodaan ilme, jolla visuaalisesti tuetaan yrityksen identiteettiä.

Luodaan mm. Logot, typografia, brändivärit, verkkosivujen design, mainonnan ulkoasu

 

7. Verkkosivut

 

Verkkosivuilla kerrotaan ja näytetään mistä yrityksen toiminnassa on kyse. Verkkosivuilla vahvistetaan identiteettiä, tarjotaan informaatiota, hankitaan asiakkaita, annetaan asiakkaalle mahdollisuus tutustua toimintaan sekä luodaan luotettavuutta.

 

8. Tavoite

 

Pitkän aikavälin tavoite määritetään yritykselle jo liiketoimintasuunnitelmaan. Yritykselle olisi kuitenkin hyvä kehittymisen kannalta asettaa myös lyhyenaikavälin tavoitteita eli ’’välitavoitteita’’. Lyhyen aikajänteen maksimi pituudeksi voidaan asettaa yksi vuosi.

 

9. Keinot tavoitteen saavuttamiseen

 

Kun tavoite on määritetty, on laadittava suunnitelma ja keinot tavoitteiden saavuttamiseen. Luomme teidän kanssanne yhdessä tavoitteellisen markkinointisuunnitelman, jossa määritetään konkreettiset keinot ja budjetti tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

10. Sisällöntuotto

 

Ensimmäinen ja tärkein keino on tehdä päivittäin työtä viestinnässä tavoitteen saavuttamiseksi. Jokainen yrityksen sisä- ja ulkopuolelle suunnattu viesti ja sisältö olisi syytä tukea asetettua tavoitetta. Sisällöntuoton ja viestintä on helppoa myös suunnitella, kun päätös voidaan tehdä sen perusteella palveleeko sisältö asetettua tavoitetta vai ei.

 

 

11. Mainonta

 

Mainonta, eli yrityksen ulkopuolelle suunnattua viestintään, jonka näkyvyyteen tarvitaan kolmannen osapuolen apua. Mainonnan viestin on myös helppoa määrittää, kun se on suunniteltu tukemaan asetettua tavoitetta.

 

 

12. Tulokset, analyysi ja toiminnan kehittäminen

 

Määritetään oikeat ja konkreettiset mittarit, joilla voidaan seurata yrityksen kehittymistä ja tavoitteiden saavuttamista. Selkeät välitavoitteet ovat avainasemassa yrityksen tavoitteen saavuttamisessa.