Yrityksen Brändäys

Mitä brändäys on?

Kaupankäynnille on kaksi elinehtoa, ensimmäinen niistä on tarve. Täytyy olla tietoinen mitä asiakas tarvii ja ennenkaikkea miksi hän sitä tarvitsee?  Tärkeää on myös tiedostaa, kuinka hän on sen tarpeen tyydyttänyt tähän asti. Kuinka yrityksesi tarjoama ratkaisu on parempi kuin hänen nykyinen ratkaisu?

Toinen elinehto on luottamus. Jotta sopimus voidaan sopia, tarpeen lisäksi tarvitaan luottamusta toisen toimintaan. Kuinka tuot esille kaikessa yrityksesi tekemisessä ja viestinnässä, että toimintasi on luotettavaa ja tilaava osapuoli voi olla varma, että tilattu työ suoritetaan laadukkaasti ja sopimuksen mukaan?

 

Yritys tarvitsee brändin, kun siinä on enemmän kuin yksi työntekijä

Yksityisyrittäjän brändi on yrittäjä itse. Yrittäjän tarpeen tyydytyksen laatu ja toimitusvarmuus muodostavat brändin. Tässä tapauksessa voidaan myös brändiä tarkentaa ja muuttaa ketterästi.

Kun yrityksessä on yksi tai useampi työntekijä, tarvitaan viestintään. Sen tarkoitus on kertoa, kuinka yrityksen työntekijöiden toivottaisiin toimivan ja esiintyvän. Kun yrityksen tavoitteet on määritetty ja kirjattu, on helpompi ohjeistaa henkilökuntaa toimimaan tavoitteiden mukaisesti.

 

Tavoite on työkalu päätöksentekoon

Yrityksen tavoitteen suurin tehtävä on helpottaa päätöksentekoa. Kun tiedetään mihin suuntaan halutaan mennä, on päätös helpompi tehdä. Palveleeko päätöksen lopputulos tavoitetta vai ei?

Jos purjevene seilaa aina suotuisan tuulen mukaan, pyörii vene ympyrää, päätyy takaisin alkuun tai ajautuu karikkoon ennemmin tai myöhemmin. Kun suunnaksi on määritetty pohjoinen, voidaan päätös tehdä sen mukaan ohjaako tuuli meitä pohjoiseen vai ei?

 

Kuinka tavoite määritetään?

Yrityksen tavoite ja motivaatio löydetään yrityksen toimintaan perehtymällä ja tarvittaessa muutamalla harjoitteella työyhteisölle. Kun tavoite on löydetty, voidaan sen ympärille rakentaa yrityksen viestintä.

Visuaalinen ulkoasu ja mainoskampanjoiden suunnittelu on tehokasta, yhdenmukaista ja rakentavaa, kun on selkeä ohjenuora ja tavoite.

 

Visuaalinen ilme

Kun yrityksen tavoite ja arvot ovat määritetty, on visuaalisen ilmeen valinta ja suunnittelu helpompaa, sekä johdonmukaista.

Yrityksen kuvamaailma

Yrityksen brändin luomisessa määritetään yrityksen kuvamaailma, joka palvelee tavoitetta suorasti tai epäsuorasti.

Mainosvideo on tehokas tapa vaikuttaa

Videossa voidaan tuoda tehokkaasti esiin yrityksen arvoja, kuvamaailmaa ja tavoitetta. 

Digitaalinen kivijalka

Verkkosivujen tehtävä on alleviivata yrityksesi viestiä.

Mainonnan tarkoitus on ohjata asiakas kontaktiin yrityksen kanssa. Verkkosivut ja myymälä ovat tyypillisimmät kontaktipisteet asiakkaan ja yrityksen välillä. Varmista siis, että verkkosivujen viestintä ja visuaalinen ilme lunastaa mainonnassa annettuja lupauksia ja mielikuvaa.

Ensimmäisen asteen luottamus on saavutettu, kun yrityksen toiminnassa toistuvat samat arvot ja säännöt kaikessa viestinnässä. Toistuvuus ja ennalta-arvattavuus yhdistetään luotettavuuten.

Asiakaskokemuksia

”Projekti onnistui alkupalaverin jälkeen moitteettomasti. Asiakasta kuunneltiin ja toiveet täytettiin.  Vahva suositus muillekin ketkä tarvitsevat imagon piristystä,nettisivuja ja valokuvausta.”
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Toni Määttä, Tony’s Food Group Oy/ B5 Black/ Black Grill & Cafe

”Projekti onnistui todella hyvin, Viljami suunnitteli logon josta tuli todella hieno, samalla päivitettiin Facebook sivut sille tasolle millä se pitää tänäpäivänä ollakin. Yhteistyö jatkuu uusien nettisivujen ja some markkinoinnin kautta.”
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Tuomas Lilja, Lapin laatuautot